جدول زمانبدی دوره های آموزشی آبان ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش

 

ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

فستیوال مادر و کودک ۵ آبان کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۲

کلاس آموزش غواصی استخری ۱۲ آبان کرج / تهران روژان نوروزی ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۳

 تور تفریحی و غواصی  ۱۴ آبان اعلام می شود تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش اعلام می شود ندارد

۴

دوره تخصصی زیست شناسی دریا ۱۴ آبان کیش سارا اسدی ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللیcmas  دارد

۵

کلاس آموزش بین المللی یک ، دو و سه ستاره غواصی ۱۸ آبان کیش غنچه گل بافیان / مهناز کریمی * ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
مدرک بین المللیcmas  دارد

۶

کلاس آموزش شنا ۱۸ آبان کرج / تهران سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان ندارد

۷

کلاس آموزش دیدبانی ۱۸ آبان کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۸

کلاس آموزشی شنای هنری ۱۸ آبان کرج / تهران تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۹

کلاس آموزشی استند آپ پدل برد ۲۰ آبان کیش / تهران / کرج غنچه گل بافیان / فریماه حسن زاده /روژان نوروزی رایگان دارد

۱۰

کارگاه تخصصی تغذیه غواصی ۳۰ آبان کرج دکتر جاموسی ۴۵۰/۰۰۰ تومان دارد

 

جدول زمانبدی دوره های آموزشی آبان ماه آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش

ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

 تور تفریحی و غواصی  ۱۴ آبان اعلام می شود تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش اعلام می شود ندارد

۲

دوره تخصصی زیست شناسی دریا ۱۴ آبان کیش سارا اسدی ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی cmas دارد

۳

کلاس آموزش بین المللی یک ، دو و سه ستاره غواصی ۱۸ آبان کیش بابک خورسند * ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
مدرک بین المللی cmas دارد

۴

کلاس آموزشی استند آپ پدل برد ۲۰ آبان کرج / تهران بابک خورسند رایگان دارد

۵

کارگاه تخصصی تغذیه غواصی ۳۰ آبان کرج دکتر جاموسی ۴۵۰/۰۰۰ تومان دارد
a10.jpg