جدول زمانبدی دوره های آموزشی دی ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش

ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

فستیوال مادر و کودک ۶ دی  کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۲

کارگاه تخصصی پستانداران دریایی ۱۳ دی  کرج فروغ امین راد ۱۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۳

غواصی استخری ۱۵ دی کرج / تهران روژان نوروزی / مهناز کریمی ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۴

کلاس آموزش بین المللی یک ستاره غواصی ۲۰ دی  کیش غنچه گل بافیان * ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۵

دوره تخصصی جانور شناسی دریایی ۲۰ دی کیش سارا اسدی اعلام می شود مدرک بین المللی دارد

۶

کلاس آموزش شنا ۲۱ دی کرج سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان ندارد

۷

کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق ۲۱ دی کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۸

کلاس آموزش شنا هنری ۲۱ دی کرج اعلام می شود ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۹

کارگاه آموزشی پدل برد ۲۵ دی کیش / تهران / کرج روژان نوروزی / فریماه حسن زاده رایگان دارد

جدول زمانبدی دوره های آموزشی دی ماه آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش

ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

فستیوال مادر و کودک ۶ دی کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۲

دوره آمورش استخری ۱۰ دی کرج بابک خورسند ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۳

کارگاه تخصصی پستانداران دریایی ۱۳ دی کرج فروغ امینی راد ۱۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۴

کلاس آموزش بین المللی یک غواصی ۲۰ دی کیش بابک خورسند / محمد اسدی * ۱/۹۰۰/۰۰۰  مدرک بین المللی دارد

۵

دوره تخصصی جانور شناسی دریایی ۲۱ دی کیش سارا اسدی اعلام می شود مدرک بین المللی دارد

۶

کارگاه آموزشی پدل برد ۲۵ دی کرج نیما چرومی / بابک خورسند رایگان دارد
a10.jpg