جدول زمانبدی دوره های آموزشی خرداد ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کلاس آموزش غواصی استخری

۱ تا ۳ خرداد کرج/ تهران غنچه گل بافیان / روژان نوروزی ۸۵۰/۰۰۰ تومان

دارد

۲

فستیوال مادر و کودک

۱۰ خرداد

کرج

تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش

۶۰/۰۰۰ تومان

ندارد

۳

تور تفریحی و غواصی جزیره خارک

۱۳ تا ۱۸خرداد

خارک و خارکو

تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش

۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان

ندارد

۴

کلاس آموزش شنا

۲۰ خرداد

کرج سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان  ندارد

۵

کلاس آموزش شنای هنری

۲۰ خرداد

کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰ تومان دارد

۶

کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق

۲۰ خرداد

کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان  دارد

۷

کارگاه تخصصی غواصی آزاد

۲۴ خرداد

کرج اعلام می شود  اعلام می شود  دارد

۸

کارگاه آموزش استند آپ پدل برد

۲۸ خرداد

تهران/کیش/کرج  غنچه گل بافیان / روژان نوروزی/ فریماه حسن زاده رایگان  دارد

۹

دوره تخصصی کودکان

 ۲۹ خرداد

کیش غنچه گل بافیان ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۱۰

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک و دو ستاره

۳۱ خرداد

کیش غنچه گل بافیان  *۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
مدرک بین المللی داردجدول زمانبدی دوره های آموزشی خرداد ماه آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کلاس آموزش غواصی استخری

۱ تا ۵ خرداد

کرج بابک خورسند ۸۵۰/۰۰۰ تومان  دارد

۲

فستیوال مادر و کودک

۱۰ خرداد

کرج

تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش

۶۰/۰۰۰ تومان

ندارد

۳

تور تفریحی و غواصی 

۱۳ تا ۱۸ خرداد

خارک تیم جزیره سفید آرامش ۲/۶۰۰/۰۰۰ ندارد

۴

کارگاه تخصصی غواصی آزاد

۲۴ خرداد

کرج اعلام می شود اعلام می شود  دارد

۵

کارگاه آموزش استند آپ پدل برد

۲۸ خرداد

تهران/کیش بابک خورسند/ نیما چرومی رایگان  دارد

۶

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک و دو ستاره

۳۱ خرداد

کیش بابک خورسند/محمد اسدی ۱/۹۰۰/۰۰۰ *تو‌‌مان
**۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
مدرک بین المللی دارد
a10.jpg