جدول زمانبدی دوره های آموزشی مهر ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

فستیوال مادر و کودک ۱۱ مهر  کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۲

تور تخصصی خارگ ۱۲ مهر جزایر جنوبی تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش اعلام می شود ندارد

۳

کارگاه تخصصی نیروی حال

۱۳ مهر کرج  تیم جزیره سفید آرامش اعلام می شود. ندارد

۴

کارگاه آموزش استند آپ پدل بورد ۲۴ مهر کرج / تهران /کیش غنچه گل بافیان / فریماه حسن زاده/ روژان نوروزی رایگان دارد

۵

دوره تخصصی عکاسی زیر آب ۲۴ مهر کیش غنچه گل بافیان  ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۶

دوره تخصصی غواصی در شب ۲۴ مهر کیش غنچه گل بافیان  ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۷

کلاس آموزش شنا ۲۵ مهر کرج سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۸

کلاس آموزش شنای هنری ۲۵ مهر کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۹

کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق ۲۵ مهر کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۱۰

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک،دو و سه ستاره ۲۶ مهر کیش غنچه گل بافیان / روژان نوروزی *۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان 
** ۳/۹۰۰/۰۰۰‌‌‌ تومان
۸/۹۰۰/۰۰۰*** تومان
مدرک بین المللی دارد


جدول زمانبدی دوره های آموزشی آقایان مهرماه مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش

ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

تور تخصصی خارگ ۱۲ مهر جزایر جنوبی تیم حرفه ای جز‌یره سفید آرامش

اعلام می شود

 ندارد

۲

کلاس آموزش غواصی استخری

۱۳ مهر کرج بابک خورسند ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۳

کارگاه آموزش استند آپ پدل بورد ۲۴ مهر کرج / تهران / کیش بابک خورسند / نیما چرومی رایگان دارد

۴

دوره تخصصی عکاسی زیر آب ۲۴ مهر کیش بابک خورسند ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۵

دوره تخصصی غواصی در شب ۲۴ مهر کیش بابک خورسند ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۶

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک و دو ستاره ۲۶ مهر کیش بابک خورسند *۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان 
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
مدرک بین المللی دارد
a10.jpg