جدول زمانبدی دوره های آموزشی مرداد ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامشردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

فستیوال مادر و کودک ۴ مرداد کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش اعلام می شود ندارد

۲

کلاس آموزش غواصی استخری

۸ تا ۱۰ مرداد

تهران/کرج  غنچه گل بافیان/زهرا نکوییان ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۳

 

کارگاه تخصصی اقیانوس شناسی

۱۱ مرداد 

کرج سارا اسدی اعلام می شود دارد

۴

 

دوره تخصصی غواصی کودکان ۱۵ تا ۱۸ مرداد کرج/تهران غنچه گل بافیان ۹۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۵

کارگاه آموزش استند آپ پدل بورد ۱۸ مرداد تهران/کیش/کرج (بصورت همزمان) غنچه گل بافیان/ فریماه حسن زاده/روژان نوروزی رایگان دارد

۶

کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق ۱۹ مرداد  کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۷

کلاس آموزش شنای هنری ۱۹ مرداد کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۸

کلاس آموزش شنا ۱۹ مرداد کرج سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان ندارد

۹

 

دوره غواصی یک و دو ستاره ۲۴ مرداد کیش غنچه گل بافیان ۱/۹۰۰/۰۰۰* تومان
۳/۹۰۰/۰۰۰ ** تومان
بین المللی cmas

۱۰

 

دوره تخصصی زیست شناسی دریا ۲۸ مرداد کیش سارا اسدی ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۱۰

کلاس آموزش بین المللی مدرسی یک و دو ستاره غواصی ۲۸ مرداد کیش غنچه گل بافیان

طبق سایت رسمی فدرلسیون نجات غریق و غواصی کشور

مدرک بین المللی cmas دارد

جدول زمانبدی دوره های آموزشی مرداد ماه آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کلاس آموزش غواصی استخری

۸ تا ۱۰ مرداد

کرج/تهران بابک خورسند ۸۵۰/۰۰۰ تومان  دارد

۲

کارگاه تخصصی زیست شناسی دریا

۱۱ مرداد

کرج سارا اسدی اعلام می شود  دارد

۳

کارگاه آموزش استند آپ پدل بورد ۱۸ مرداد کرج بابک خورسند رایگان  دارد

۴

تور آموزش استند آپ پدل بورد ۲۸ مرداد اعلام می شود بابک خورسند اعلام می شود دارد

۵

دوره تخصصی زیست شناسی دریا ۲۸ مرداد کیش سارا اسدی ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۶

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک،دو و سه ستاره ۲۸ مرداد کیش بابک خورسند

۱/۹۰۰/۰۰۰ * تومان

۳/۹۰۰/۰۰۰** تومان

۸/۹۰۰/۰۰۰*** تومان

مدرک بین المللی دارد
a10.jpg