جدول زمانبدی دوره های آموزشی اردیبهشت ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش

 

ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱ فستیوال مادر و کودک ۶ اردیبهشت کرج تیم جزیره سفید آرامش اعلام می شود ندارد
۲ کارگاه تخصصی DAN ۱۳ اردیبهشت تهران سلوا پدری  ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان دارد
۳ دوره تخصصی امداد و نجات ۱۸ اردیبهشت جزیره کیش غنچه گل بافیان ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد
۴ کلاس آموزش بین المللی غواصی یک،دو و سه ستاره ۲۰ اردیبهشت جزیره کیش غنچه گل بافیان /مهناز کریمی

۱/۹۰۰/۰۰۰ * تومان

۳/۹۰۰/۰۰۰** تومان

۷/۹۰۰/۰۰۰*** تومان

مدرک بین المللی دارد
۵ کارگاه آموزش استند آپ پدل برد ۲۵ اردیبهشت تهران/کیش/کرج غنچه گل بافیان/فریماه حسن زاده/روژان نوروزی رایگان دارد
۶ کلاس آموزش شنا ۲۸ اردیبهشت تهران/کرج سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان ندارد
۷ کلاس آموزش شنای هنری ۲۸ اردیبهشت تهران/کرج تیم جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد
۸ کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق ۲۸ اردیبهشت کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد
۹ کلاس آموزش غواصی استخری ۲۸ اردیبهشت تهران/کرج روژان نوروزی/غنچه گل بافیان ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

جدول زمانبندی دوره های آموزشی آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

 نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

 نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک 

۱ کلاس آموزش بین المللی غواصی یک،دو و سه ستاره ۲۰اردیبهشت جزیره کیش بابک خورسند/محمد اسدی

 ۱/۹۰۰/۰۰۰ * تومان

   ۳/۹۰۰/۰۰۰  ** تومان

۷/۹۰۰/۰۰۰  *** تومان

مدرک بین المللی دارد
۲ کارگاه آموزش استند آپ پدل برد ۲۵ اردیبهشت تهران/کیش/کرج نیما چرومی/بابک خورسند رایگان  دارد
۳ کلاس آموزش غواصی استخری ۲۸ اردیبهشت تهران/کرج  بابک خورسند ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد
a10.jpg