جدول زمانبدی دوره های آموزشی تیر ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کلاس آموزش بین المللی غواصی دو ستاره

۵ تیر کیش غنچه گل بافیان / روژان نوروزی ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی

۲

دوره تخصصی قایق ران موتوری ۹ تیر

انزلی

تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش

۵۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی

۳

فستیوال مادر و کودک ۱۴ تیر کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ا۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۴

کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق ۲۱ تیر تهران/کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۵

کلاس آموزش شنای هنری ۲۱ تیر تهران/کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۶

کلاس آموزش شنا ۲۱ تیر تهران/کرج سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان ندارد

۷

کارگاه آموزش استند آپ پدل بورد ۲۱ تیر تهران/کیش/کرج  غنچه گل بافیان / روژان نوروزی/ فریماه حسن زاده رایگان دارد

۸

دوره تخصصی غواصی در شب ۲۶ تیر کیش غنچه گل بافیان ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۹

دوره تخصصی عکاسی زیر آب ۲۶ تیر کیش غنچه گل بافیان ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۱۰

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک،دو و سه ستاره ۲۶ تیر کیش غنچه گل بافیان/ مهناز کریمی

۱/۹۰۰/۰۰۰ * تومان

۳/۹۰۰/۰۰۰** تومان

۸/۹۰۰/۰۰۰*** تومان

مدرک بین المللی دارد

جدول زمانبدی دوره های آموزشی تیرماه آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کلاس آموزش غواصی استخر 

۲۰تیر تهران/کرج بابک خورسند

۸۵۰/۰۰۰ تومان بزرگسالان

 دارد

۲

کارگاه تخصصی غواصی نایتروکس ۲۵ تیر کرج میلاد محسن نژاد اعلام می شود  دارد

۳

کارگاه آموزش استند آپ پدل بورد ۲۶ تیر تهران/کیش/کرج بابک خورسند رایگان  دارد

۴

دوره تخصصی غواصی در شب ۲۶ تیر کیش بابک خورسند ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۵

دوره تخصصی غواصی عکاسی زیر آب ۲۶ تیر کیش بابک خورسند ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی دارد

۶

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک،دو و سه ستاره ۲۶ تیر کیش بابک خورسند

۱/۹۰۰/۰۰۰ * تومان

۳/۹۰۰/۰۰۰** تومان

۸/۹۰۰/۰۰۰*** تومان

مدرک بین المللی دارد
a10.jpg