خانم ارغوان حسن زاده دانشجوی دکتری تربیت بدنی از دانشگاه علوم و تحقیقات ، با بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس حرفه ای در بخش کودکان در حال حاضر مربی بخش کودکان و نوزادان از رده سنی ۶ماه تا ۷ سال در استان های تهران و البرز می باشند.
 سوابق و مدارک:
 مربی شنا درجه دو
استاد دانشگاه
مدرس آب درمانی
مدرس غواصی
مدرس نجات غریق


a10.jpg