خانم مهناز کریمی در حال حاضر با بیش از بیست سال سابقه تدریس در رشته شنا در حال حاضر به‌عنوان مدرس شنا در استان خوزستان و شهرستان اهواز در این مجموعه در حال فعالیت می‌باشند. ایشان رکورددار شنای استقامت در ایران نیز هستند.


مدارک و سوابق:
مدرس درجه دو شنا
مدرس درجه سه نجات غریق                            
مدرس غواص دو ستاره                                                                برای اطلاعات بیشتر از سوابق کاری اینجا کلیک کنید.
رکورددار شنای استقامت ایران
داور ثبت رکورد
داور نجات غریق

a10.jpg