دوره های تخصصی بين المللی

مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش برای علاقه مندان به ورزش های آبی به خصوص غواصی چندین دوره ی تخصصی مرتبط با این رشته ها را برگزار می کند.هر دوره تخصصی فقط سالی دو بار توسط مدرسه جزیره سفید آرامش برگزار می شود.شما عزیزان می توانید جهت شرکت در این دوره ها و کسب اطلاعات بیشتر از قسمت ثبت نام های جدید اطلاعات کامل را برای ثبت نام بدست آورید.

شرکت کنندگان عزیز در پایان هر دوره گواهیمامه بین المللی آن رشته را دریافت خواهند کرد.

این کلاس های آموزشی به شرح زیر می باشد:
دوره آموزش بین المللی مدرسی غواصی یک تا سه ستاره  cmas
دوره آموزش بین المللی عکاسی زیر آب  cmas
دوره آموزش بین المللی فیلم برداری زیر آب  cmas
دوره آموزش بین المللی جهت یابی cmas
دوره آموزش بین المللی امداد نجات زیر آب cmas
دوره آموزش بین المللی کمک های اولیه DAN

دوره آموزش بین المللی اکسیژن درمانی DAN
دوره آموزش بین المللی زیست شناسی دریا cmas
دوره آموزش بین المللی باستلن شناسی Cmas

دوره آموزش بین المللی اقیانوس شناسی
دوره آموزش بین المللی هواشناسی
دوره آموزش اتاق فشار و ...

 


 

a10.jpg