ما نشان داده‌ایم که برای حفاظت  محیط زیست و ترویج علم غواصی از خود، دغدغه داریم و معتقدیم راه حفاظت و صیانت از مواهب و زیبایی‌های طبیعت از آموزش می‌گذرد، پس تصمیم گرفتیم تا به صورت کاملا علمی این آموزش‌ها را ترویج داده و در اختیار همه علاقه‌مندان قرار دهیم.

آغاز ثبت نام اولین دوره آموزش بین المللی امداد و نجات دریا cmas در سال ۹۸97/1/5
آغاز ثبت نام دومین دوره آموزش بین المللی غواصی سال۹۸97/1/5
آغاز ثبت نام اولین کارگاه آموزش اپراتوری اتاق فشار سال۹۸97/12/20
l2.jpg