ما نشان داده‌ایم که برای حفاظت  محیط زیست و ترویج علم غواصی از خود، دغدغه داریم و معتقدیم راه حفاظت و صیانت از مواهب و زیبایی‌های طبیعت از آموزش می‌گذرد، پس تصمیم گرفتیم تا به صورت کاملا علمی این آموزش‌ها را ترویج داده و در اختیار همه علاقه‌مندان قرار دهیم.

آغاز ثبت نام دوره آموزش بین المللی زیست شناسی دریا سال ۹۷97/10/25
آغاز ثبت نام سومین دوره آموزش غواصی کودکان cmas در سال ۹۷97/9/28
آغاز ثبت نام سیزدهمین دوره آموزش بین المللی غواصی سال ۹۷25/10/97
آغاز ثبت نام کارگاه آموزش اپراتوری اتاق فشار97/9/28
l2.jpg