ما نشان داده‌ایم که برای حفاظت  محیط زیست و ترویج علم غواصی از خود، دغدغه داریم و معتقدیم راه حفاظت و صیانت از مواهب و زیبایی‌های طبیعت از آموزش می‌گذرد، پس تصمیم گرفتیم تا به صورت کاملا علمی این آموزش‌ها را ترویج داده و در اختیار همه علاقه‌مندان قرار دهیم.

آغاز ثبت نام دومین دوره کارگاه پزشکی غواصی97/4/20
آغاز ثبت نام اولین دوره آموزش بین المللی امداد و نجات دریا cmas در سال ۹۷97/4/20
آغاز ثبت نام ششمین دوره آموزش بین المللی غواصی سال ۹۷97/3/9
آغاز ثبت نام تور گهر97/3/9
l2.jpg