آموزش سينكرونايز (باله در آب)

اين رشته ورزشی با ستاره درجه بندی می شود و افراد متقاضی در اين رشته بنا به استعداد و قدرت جسمانيشان در هر ترم ( ۱۰جلسه ) می توانند بین یک یا چند ستاره را آموزش ببينند . هزينه هر ترم  در هر استان متفاوت می باشد. کلاس نیمه خصوصی (حد اکثر ۷ نفر) و کلاس های خصوصی (حد اکثر 3 نفر ) می باشد.
بعد از گذراندن دوره ها به مدرسان فدراسیون شنا معرفی خواهید شد و از شرکت کنندگان آزمون ستاره گرفته می شود و در صورت قبولی برای هر نفر گواهینامه صادر خواهد شد.
کلیه حرکات موزون هم بصورت انفرادی و در سطوح بالاتر بصورت تیمی می باشد که فرد متقضی می تواند در تیم سینکرونایز و جشنواره ها و مسابقات سینکرونایز ایران نیز شرکت نماید.
برای ثبت نام در این رشته ورزشی می توانید با مدرسه تماس بگیرید.

 
در حال حاضر این خدمات این رشته فقط در استانهای البرز و تهران ارائه می شود.
 
شرايط حضور در كلاس : 
تسلط بر ٣ شناى كرال سينه - كرال پشت و قورباغه
از ٥ سال به بالا محدوديت سنى ندارد .
 
 
  
a10.jpg