آموزش سينكرونايز (باله در آب)

اين رشته ورزشی با ستاره درجه بندی می‌شود و افراد متقاضی در اين رشته بنا به استعداد و قدرت جسمانيشان در هر ترم ( ۱۰جلسه ) می‌توانند بین یک یا چند ستاره را آموزش ببينند. هزينه هر ترم  در هر استان متفاوت می‌باشد. کلاس نیمه خصوصی (حد اکثر ۷ نفر) و کلاس‌های خصوصی (حد اکثر 3 نفر ) می‌باشد.
بعد از گذراندن دوره‌ها به مدرسان فدراسیون شنا معرفی خواهید شد و از شرکت کنندگان آزمون ستاره گرفته می‌شود و در صورت قبولی برای هر نفر گواهینامه صادر خواهد شد.
کلیه حرکات موزون هم بصورت انفرادی و در سطوح بالاتر بصورت تیمی می‌باشد که فرد متقضی می‌تواند در تیم سینکرونایز و جشنواره‌ها و مسابقات سینکرونایز ایران نیز شرکت نماید.
برای ثبت نام در این رشته ورزشی می‌توانید با مدرسه جزیره سفید آرامش تماس بگیرید.


در حال حاضر این خدمات این رشته فقط در استان‌های البرز و تهران ارائه می‌شود.

 
 
  
a10.jpg